Thông tin vận chuyển

Chúng tôi rất coi trọng việc đảm bảo sản phẩm của chúng tôi được cung cấp cho khách hàng càng sớm càng tốt. Bạn sẽ nhận được đơn hàng của bạn trong vòng 3-7 ngày làm việc kể từ ngày đặt hàng.

Xác nhận Xử lý Vận chuyển Giao hàng

Xác nhận


Khi đơn hàng được ủy quyền và xác minh, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email xác nhận. Sau khi xác minh, chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị đơn hàng của bạn ngay . Trong thời gian này, chúng tôi rất khó thay đổi hoặc hủy đơn đặt hàng của bạn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ yêu cầu của bạn.

Xử lý


Thường mất 3-7 ngày làm việc để xử lý đơn hàng của bạn. Xin lưu ý rằng điều này không bao gồm các ngày lễ và cuối tuần.

Vận chuyển


Giao hàng mất 3-7 ngày làm việc để đến. Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để biết thời gian giao hàng khác nhau đến các điểm đến quốc tế.

* Thời gian vận chuyển ước tính bắt đầu từ ngày giao hàng chứ không phải ngày đặt hàng. Có lẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến do địa chỉ không hợp lệ, thủ tục thông quan hoặc vì các lý do khác.

* Nếu gói hàng không đến kịp thời, vui lòng gửi thông tin trong vòng 6 tháng khi hàng gửi từ kho và đại lý của chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 24 giờ. Xin lưu ý rằng yêu cầu qua hạn không thể chấp nhận.

Giao hàng


Đăng nhập vào tài khoản của bạn và xác nhận nhận hàng để có được điểm thưởng. (Tìm hiểu thêm về điểm thưởng).